web site maker

KANCHANABURI
RIVER ADVENTURE
ค่ายผจญภัย แม่น้ำกาญจนบุรี

ท่านสามารถเลือกทำโปรแกรมกิจกรรมในประเทศไทยที่มีทัศนียภาพที่สวยงามได้ 3 ถึง5 วัน

จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยรถยนต์  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทั้งเทือกเขาอันสง่างาม,แม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยว,ป่าดงดิบที่เขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์ ค่ายผจญภัยทางแม่นำ้ที่กาญฯ  ยังรวมถึงการพายเรือคายัคและสร้างแพไม้ไผ่ที่แม่น้ำแควน้อย, กิจกรรมเดินป่า,เที่ยวน้ำตก&จุดชมวิว และเยี่ยมชมเส้นทางรถไฟสายมรณะที่เลี่ยงชื่อในตำนาน 


โปรแกรมกิจกรรมของเรา จะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในทักษะต่างๆดังเช่น ทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจ มีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง นั้นล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญของการผจญภัย

นักเรียนที่เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินั้นดีที่สุด เราสามารถช่วยเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน,ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ โปรแกรมกิจกรรมของเรามุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ทีมงานของ เมนสปริง พลัส จะคอยช่วยแนะนำดูแลและมอบประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าแห่งความทรงจำแก่นักเรียนทุกคนตลอดไป


กิจกรรมผจญภัย มีดังนี้ : 

สร้างแพไม้ไผ่

เดินป่า

พายเรือคายัคล่องแม่น้ำ

กิจกรรมสร้างความเป็นทีม&ผู้นำ

เที่ยวชมน้ำตก

การใช้แผนที่และเข็มทิศ

ตั้งแค้มป์ & นอนเต็นท์

ทำอาหารกลางป่า

จักรยานภูเขา

ศึกษาธรรมชาติ

ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ

น้ำพุร้อน

สะพานข้ามแม่นำ้แคว

โครงการการเรียนรู้ผ่านการบริการ

** ความจำกัดในการทำกิจกรรมในแต่ละค่ายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของกิจกรรมในแต่ละวัน


SAFETY IS KEY
ความปลอดภัยคือกุญแจสำคัญ

เราให้ความสำคัญสูงสุดในการมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่ายกายและจิตใจ และมีสวัสดิภาพที่ดี

โปรแกรมการผจญภัยนอกห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนและนักเรียนได้เข้าร่วมการผจญภัยและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ท้าทาย  การดูแลให้ความปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดีของนักเรียนนั้นมาก่อนเสมอ โดยการควบคุมดูแลของทีมงาน เรา เมนสปริง พลัส ให้ความสำคัญสูงสุดในการให้ความปลอดภัย มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่ายกายและจิตใจ และมีสวัสดิภาพที่ดีของนักเรียน เมื่อท่านได้ให้ความไว้วางใจกับเราเป็นผู้ดูแล มอบความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้


เมนสปริง พลัส ช่วยสอนให้นักเรียนได้รู้จักในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถควมคุมดูแลตัวเองและอยู่ร่วมกับเพื่อนและพี่ๆผู้นำในค่ายได้


กิจกรรมพายเรือคายัคในส่วนของแม่น้ำแควน้อย นั้นเป็นสายน้ำที่มีความกว้างและไหลช้า จึงมีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามสายธาร เรามีความพร้อมในระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ได้มาตาฐานอย่างสม่ำเสมอ

LIKE        CONNECT       ENGAGE

เริ่มต้นการผจญภัย

มีคำถามอะไร อย่างรู้ข้อมูลเพิ่มเติม อยากได้โปรแกรมพิเศษแบบไหน
เราจะส่งตารางค่ายกิจกรรมและใบเสนอราคา ไปตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของท่าน

กรุณากรอกแบบสอบถามและให้ข้อมูลอย่างคร่าว

จุดมุ่งหมายของโรงเรียน

เราสามารถออกแบบค่ายกิจกรรมให้ตรงและสอดคล้องกับหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนท่าน
มาร่วมออกแบบค่ายกิจกรรมที่พิเศษนี้กับทางเรา 

จุดมุ่งหมายของนักเรียน

โปรแกรมกิจกรมของเราจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้นการศึกษา
เพียงบอกให้เราทราบถึงระดับชั้น ปีการศึกษาและจำนวนนักเรียนของท่าน

กำหนดการ

การผจญภัยนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา อย่าลืมที่จะกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมในทุกๆปีการศึกษา